Szybki kontakt:
+48 514 482 314
|
info@sancani.pl

Naturalna
karma dla psów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SANCANI.PL

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sancani.pl

  

I. Informacje ogólne

 

 • Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sancani.pl jest firma TUSA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa, NIP: 701-024-65-97, REGON: 142479604, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000362047.
 • Warunkiem dokonania zakupów w sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności za zakupiony towar za pośrednictwem strony internetowej.
 • Wszystkie znajdujące się w sklepie znaki firmowe i towarowe oraz zdjęcia i opracowania tekstowe widoczne na stronach www.sancani.pl są własnością sklepu sancani.pl bądź firm współpracujących ze sklepem i użyte zostały za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego oraz są zastrzeżone przez ich właścicieli. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.

II. Składanie zamówień

 

 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez stronę www.sancani.pl lub mailowo na adres: info@sancani.pl
 • Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 • Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Otrzymanie potwierdzenia, jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w regulaminie oraz akceptacją regulaminu.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 • Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e- mail potwierdzającej przyjęcie danego zamówienia.
 • Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

 

III. Realizacja zamówień

 

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku płatności:
 • a) e-przelewem, kartą płatniczą lub kredytową - po zaksięgowaniu wpłaty przez system transferuj.pl, PayPall.pl
  b) przelewem na rachunek bankowy sklepu - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar na koncie sklepu.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie www.sancani.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sancani.pl, bądź wprowadzania do nich zmian.
 • Do każdego zamówienia, wystawiany jest paragon lub faktura VAT, przesyłana mailowo na adres e-mail Kupującego.
 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sancani.pl zawierają podatek VAT.

 

IV. Czas realizacji zamówień i koszty dostawy

 

 • Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. W szczególnych przypadkach może on ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji przekracza 3 dni roboczych, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować go o tym fakcie i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia i dostawy towaru ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli Kupujący żąda zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu lub jeśli z powodów niezależnych od Sklepu dotrzymanie terminu realizacji zamówienia jest niemożliwe.
 • Przesyłki na terenie Polski dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest wskazywany Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce "Dostawa" oraz w trakcie składania zamówienia.
 • Firmy świadczące usługi spedycyjne są firmami niezależnymi od sancani.pl, a ich usługi spedycyjne podlegają odrębnym regulaminom.

 

V. Płatności

 

 • W sklepie internetowym sancani.pl możliwe są następujące formy płatności:
 • - płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu: mBank 89 1140 2004 0000 3902 8444 6455 dla płatności w PLN
  - płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu – transferuj.pl, PayPal.pl
  - płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w sklepie. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana, sklep ma prawo anulować zamówienie.
 • Sklep internetowy sancani.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 • Wszystkie rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego transferuj.pl oraz PayPal.pl
 • Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez Centrum Rozliczeniowe PayPal lub transferuj.pl przy współpracy z bankiem, w którym osoba dokonująca transakcji posiada rachunek (e-przelewy) lub który wydał kartę.
 • Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) są bezpieczne, gdyż przekazywane są bezpośrednio do Centrum Rozliczeniowego PayPal, transferuj.pl. Dodatkowo połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem Extended Validation, gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania.

 

VI. Warunki odstąpienia od umowy

 

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • W przypadku podjęcia takiej decyzji Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sancani.pl lub pisemnie na adres sklepu TUSA Sp. z o.o. ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na samym dole niniejszego regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 • Jeżeli Kupujący poinformuje sklep o odstąpieniu od umowy, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji drogą mailową
 • Zwracany towar należy przesłać na adres sklepu internetowego Tusa Sp. z o.o, ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa. Zwracany towar musi być kompletny i nie posiadać śladów użytkowania.
 • Sklep zwróci Kupującemu wszystkie poniesione koszty (cena towaru i koszty dostawy) w ciągu 5 dni roboczych od momentu odebrania przez sklep zwrotu.
 • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Kupującego. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 • Koszty zwrotu towaru do sklepu leżą po stronie Kupującego.

 

VII. Reklamacja

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towaru w terminie 14 dni, w momencie gdy zakupiony produkt posiada wady lub jest niezgodny z umową.
 • W takim przypadku Kupujący składa oświadczenie o reklamacji zakupionych produktów w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sancani.pl lub pisemnie na adres sklepu TUSA Sp. z o.o. ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na samym dole niniejszego regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 • Jeżeli Kupujący poinformuje sklep o reklamacji, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji drogą mailową
 • Zwracany towar należy przesłać na adres sklepu internetowego Tusa Sp. z o.o, ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa.
 • Sklep zwróci Kupującemu cenę wadliwego produktu lub po wcześniejszej akceptacji Klienta odeśle w pełni wartościowy produkt w ciągu 5 dni roboczych od momentu odebrania przez sklep reklamowanego produktu.
 • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Kupującego. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 • Koszty zwrotu towaru do sklepu leżą po stronie Kupującego.

VIII. Postanowienia końcowe

 

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem, a sklepem jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu internetowego sancani.pl.
 • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • 2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci posiadający konto na stronie sklepu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy